Over ons

Liesbeth Poelmann

Liesbeth Poelmann-Mulder is kinderfysiotherapeute. Zij is vanaf 1982 werkzaam in de gezondheidszorg en heeft uitgebreide ervaring met kinderen van 0-18 jaar (particuliere praktijk, ziekenhuis, medisch kinderdagverblijf). In 1990 startte zij vanuit huis een praktijk voor kinderfysiotherapie. De praktijk is begin 2012 op de huidige locatie voortgezet.

 

BIG-nummer: 19034533004

Lid van KNGF/NVFKBerber Vonk

Berber Vonk is fysiotherapeute en kinderfysiotherapeute. Zij is sinds 2015 afgestudeerd als fysiotherapeut. De speelsheid van kinderen en het samenwerken met hun ouders deed Berber besluiten om de master kinderfysiotherapie te starten. Deze heeft zij in 2020 succesvol afgerond. Eind 2021 heeft ze haar postmaster kinderbekkenfysiotherapie behaald. 

 

Berber is werkzaam geweest in de eerstelijnspraktijk, op het regulier- en speciaal basisonderwijs en in het Acibem IMC in Amsterdam. Daar bestonden haar werkzaamheden uit diagnostiek, combiconsulten met de kinderarts (klachten in het bekkenbodemgebied) en aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Daarnaast heeft zij ervaring met 0-2 jarige (zuigelingen) en met dove- en slechthorende kinderen. 

 

Sinds 1 januari 2023 is zij toegetreden tot de maatschap.  

 

BIG-nummer: 39919882904 

Lid KNGF/NVFK


Wij prijzen ons al jaren gelukkig met een goede waardering van de behandelingen door onze patiënten: 

gemiddeld 9.7 in de  2021/2022.

 

Privacyverklaring

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegeven zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Over Ons

Praktijk voor kinderfysiotherapie Poelmann - Vonk

Heemstede
Duin en Vaart 2A

2105 MJ Heemstede

 
Velserbroek

Galle Promenade 135

1991 WH Velserbroek

Tel: 06 - 15 67 97 92 ( Liesbeth Poelmann)

Tel: 06 - 16 29 04 85 ( Berber Vonk)

Mail: poelmann@kpnmail.nl

Mail: berber.kinderfysio@gmail.com

 

Openingstijden dagelijks van 8.00-18.00 uur