Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen advies al voldoende. Bij het inhalen van een ontwikkelingsachterstand duurt de behandeling langere tijd. Indien nodig werken we samen  met andere disciplines (logopedie, ergotherapie, kinderpsychologen, manueel therapeut e.a.).