Verwijzing

De huisarts, jeugdarts (consultatiebureauarts of schoolarts), kinderarts of de kinderrevalidatatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing ‘kinderfysiotherapie’ geven. Daarnaast zijn er andere specialisten, orthopeed/neuroloog, die voor andere indicaties een gerichte verwijzing kunnen geven.